Nákup secího stroje

Projekt LEADER 2011 - 9. výzva

Žadatel: Václav Koutný

Celkové náklady projektu předpokládané: 1 200 360 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 400 120 Kč

Dotace skutečná: 400 120 Kč

Stručný popis projektu:

Jsem soukromě hospodařící rolník a zemědělsky podnikám od roku 1992. Při součastném systému moderních agroekonomických trendů v zemědělství provozuji již jen rostlinnou výrobu, neboť moje farma se nachází v centru obce, kde pro rozvoj a moderní provozování živočišné výroby nejsou optimální podmínky. Postupem času hospodařím z původních 20 hektarů na součastných 136 ha v katastru  obce Těšetice a okolí. V místě je, jako na celé Hané, jedna z nejdražších půd, což mne dlouhodobě vedlo k zamyšlení, jak co nejlépe nakládat s půdou.  V rostlinné výrobě se zabývám produkcí tržních plodin jako jsou mák, ječmen, pšenice. Doposud jsem zpracovával půdu, klasicky tudíž orbou. Vlivem ekonomických tlaků,náročnějších pravidel správné zemědělské praxe, zvyšováním efektivity práce a úspory vstupů, jsem nucen si pořízovat modernější vybavení. Tato výbava mi zajistí abych zvládl veškere požadavky, které jsou kladeny na současného zemědělce. Jedním ze zakladních kamenů rostlinné výroby je secí stroj, který předurčuje úspěšnost a schopnost zvládnout výše zmíněné podmínky.