Technické a sociální zázemí pro pořádání kulturních akcí v barokní sýpce v Ludéřově

Projekt LEADER 2011 - 9. výzva

Žadatel: "U nás", o.s.

Celkové náklady projektu předpokládané: 497 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 447 300  Kč

Dotace skutečná: 446 935 Kč

Stručný popis projektu:

V roce 2010 byla v barokní sýpce v Ludéřově, kterou se občanskému  sdružení "U nás" podařilo zachránit před zbouráním a postupně ji rekonstruuje, vybudována stálá expozice o historii místa a okolí. Její prostory nabízejí i další možnosti uplatnění - pořádání koncertů, výstav, workshopů a dalších kulturních a výchovných akcí pro veřejnost. Toto však není možné bez technického a sociálního zázemí. V rámci tohoto projektu předpokládáme vybudovat sociální zařízení pro veřejnost a pořadatele včetně čajové kuchyňky. Výstavba je podmíněna vybudováním vodovodní a kanalizační přípojky včetně odpadní plastové jímky.