Rekonstrukce fotbalového hřiště

Projekt LEADER 2011 - 9. výzva

Žadatel: TJ Sokol Drahanovice

Celkové náklady projektu předpokládané: 555 301 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 499 770 Kč

Dotace skutečná: 499 770 Kč

Stručný popis projektu:

Jedná se o rekonstrukci fotbalového hřiště v obci Drahanovice. Cílem je odvodnění  a vybudování závlahového systému zatravněného víceúčelového hřiště.