Materiálně technické zabezpečení pro kulturní, společenskou a sportovní činnost SDH Rataje

Projekt LEADER 2011 - 8. výzva

Žadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičů Rataje

Celkové náklady projektu předpokládané: 359 922 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 359 922 Kč

Dotace skutečná: 323 824 Kč

Stručný popis projektu:

Celkový projekt je zaměřen na podporu dětí a mládeže, žen a dívek, mužů a vlastně všech obyvatel naší vesnice. Naším cílem je ještě rozšířit společensko kulturní činnost pro obyvatele s periodicitou pořádání jedné větší akce za měsíc. Chceme podporovat u dětí a mládeže nejen hasičský sport, ale také ostatní sporty a činnosti spojené s přírodou. Podpora našich žen bude zaměřena na požární sport a práci s dětmi. Výsledkem našeho snažení je vytvořit lepší alternativu vyžití v naší vesnici pro všechny skupiny obyvatel. Naše vesnice Rataje je součástí střediskové obce Těšetice a má celkový počet obyvatel 205 obyvatel. Předpokládáme, že získané vybavení budeme využívat v průběhu celého roku, intenzivněji v jarních a letních měsících.