Ludéřov - Úprava veřejného prostranství v okolí hasičské zbrojnice ve Vale

Projekt LEADER 2011 - 9. výzva

Žadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Ludéřov

Celkové náklady projektu předpokládané: 348 355 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 261 266 Kč

Dotace skutečná: 261 266 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt řeší komplexně úpravu veřejného prostranství  v okolí hasičské zbrojnice ve Vale v Ludéřově. Obsahem projektu je výsadba nových stromů a keřů, dosadba stávajících keřových skupin, ošetření 2 památných lip,osazení 2 laveček a 1 odpadkového koše,zhotovení sochy sv. Floriána před hasičskou zbrojnicí v Ludéřově.