Varhany v kostele sv. Kunhuty v Náměšti na Hané

Projekt LEADER 2011 - 9. výzva

Žadatel: Římskokatolická farnost Náměšť na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 232 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 167 040  Kč

Dotace skutečná: 167 040 Kč

Stručný popis projektu:

Jedná se o opravu varhaní skříně do původní barvenosti, včetně obnovení zlacení, štafířské práce. Bude nainstalována nová nosná konstrukce varhan, elektroventilátoru s tlumící skříní.