Dostavba hřiště - místo relaxace, odpočinku, společenského a sportovního vyžití 

Projekt LEADER 2011 - 9. výzva

Žadatel: Obec Stařechovice

Celkové náklady projektu předpokládané: 574 313 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 434 422 Kč

Dotace skutečná: 434 422 Kč

Stručný popis projektu:

Na Obec Stařechovice byl v roce 2003 převeden majetek TJ Sokol Stařechovice. Rozhodující součástí tohoto majetku je hřiště, které sloužilo mnoho desetiletí k činnosti Sokola a jiným společenským organizacím. V důsledku tehdejších společenských poměrů toto zařízení postupně chátralo. Po obnovení činnosti TJ Sokol, který vyvíjí do dnešního dne nebývalou aktivitu a má velký podíl na využití mládeže a jejich přípravu pro účast v různých soutěších.
Stadion nemá žádné zázemí pro uložení materiálu ani základní prostory pro osobní hygienu. TJ Sokol byl zpracován projekt na nejnutnější zázemí pro využití hřiště. Neskutečným úsilím se podařilo realizovat hrubou stavbu předpokládaného zázemí. Veškeré práce byly provedeny brigádnicky bez nároku na jakoukoli odměnu.
V této situaci a v tomto stavu hřiště byl majetek převeden na obec. V návaznosti na stávající hřiště byl v roce 2003 obnoven rybník Plavisko. Stadion spolu s Plaviskem vytváří jedinečné místo, klidovou a oddychovou zónu všestranného využití. Je jediným prostorem pro rodiny s malými dětmi, relaxaci občanů všech kategorií ale zejména místem pro aktivity společenských organizací. Hřiště je situováno mimo zástavbu a není v bezprostřední blízkosti komunikace.
Je využíváno všemi organizacemi. TJ Sokol zde pořádá pravidelné cvičení ale také dětské dny, které se těší dlouhodobé oblibě zejména mladých lidí. Sbor dobrovolných hasičů ve Stařechovicích a Služíně zde organizuje soutěže požárních družstev za účasti okolních sborů. Několikaletou tradici má také turnaj v malé kopané za účasti mnoha okolních obcí.
Obec Stařechovice chce tímto projektem dokončit rozestavěnou stavbu a přilehlou manipulační plochu pro využití dětí a osazení několika hracích prvků. Součístí rozestavěné stavby je nezbytné sociální zázemí.
Uvedený projekt je zaměřen na široké spektrum obyvatel. Pro dospělé je to místo odpočinku a relaxace, pro maminky s dětmi pak prostor dětského využití. Realizace projektu umožní společenským organizacím  využití hřiště pro jejich aktivity. Počet obyvatel obce je 550 obyvatel.
Prospěch z vedeného projektu bude mít převážně většina občanů ale zejména rodiny s malými dětmi a společenské organizace. Jde zejména o TJ Sokol a Sbor dobrovolných hasičů.
Předpokládaná míra využití je pro veřejnost každodenní. Pro TJ Sokol umožní pravidelné cvičení a organizaci sporotvních soutěží. Pro Sbor dobrovolných hasičů bude využíván pro výcvik a pořádání soutěší v rámci okrsku.
Realizace projektu vytvoří základní podmínky pro využití stávajícího hřiště. Je to zejména využití objektu pro uložení materiálu a tělocvičného náčiní, možnost využití hygienickkého zázemí a k využití dětského hřiště.
Projekt nevytvoří žádné nové pracovní místo.
Projekt je realizován jako víceúčelové zařízení, sloužící všem občanům, zejména pak společenským organizacím k jejich aktivitám, a to jak pro účel sportovního využití, tak pro konání kulturních a společenských akcí.
Projekt má význam i pro okolní obce. Sportovní soutěže a soutěže sborů dobrovolných hasičů jsou organizovány za jejich účasti a ve spolupráci s nimi.