Oprava střechy Mateřské školy s vytvořením prostor pro nově založené Mateřské centrum Rakováček o.s. 

Projekt LEADER 2011 - 8. výzva

Žadatel: Obec Raková u Konice

Celkové náklady projektu předpokládané: 599 940 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 499 950 Kč

Dotace skutečná: 449 953 Kč

Stručný popis projektu:

Stávající střešní krytina z asfaltových šindelů i klempířských prvků je v nevyhovujícím stavu. Je tedy nutná jejich výměna spolu s úpravou střešního pláště pro následné zateplení.Dále v obci nefunguje žádné sdružení, které by pracovalo s dětmi předškolního věku ve volnočasových aktivitách, a pro ženy, které by se mohly v nějakých prostorách scházet ke kulturním, společenským a sportovním činnostem. Budova získá nový střešní plášť což přispěje pozitivně nejenom, že do objektu nebude zatékat, ale také bude splněna další podstatná část plánované celkové rekonstrukce objektu. Dále se ženy z naší obce budou moci scházet a vytvářet kulturní, společenské a sportovní činnosti pro děti i pro sebe samy. A v neposlední řadě budou mít děti nově vybavenu jednu třídu v Mateřské škole.