Dětské hřiště v areálu mateřské školy 

Projekt LEADER 2011 - 9. výzva

Žadatel: Obec Čechy pod Kosířem 

Celkové náklady projektu předpokládané: 570 108 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 427 581 Kč

Dotace skutečná: 427 581  Kč

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vybudování moderního a hlavně bezpečného dětského hřiště, které v obci úplně chybí. Nově budované hřiště bude sloužit nejen potřebám mateřské školy, ale potřebám všech dětí a rodičů celé obce a spádového okolí.