Nákup radličkového kypřiče

Projekt LEADER 2011 - 10. výzva

Žadatel: Jarmila Slámová

Celkové náklady projektu předpokládané: 597 600 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 249 000 Kč

Dotace skutečná: 249 000 Kč

Stručný popis projektu:

Jsem soukromý zemědělec, a jelikož se stále více hovoří o výhodách bezorebné přípravy půdy na setí, rozhodla jsem se řešit také své problémy a podat žádost o dotaci z PRV. Myslím, že moderní technologie založené na bezorebném zpracování půdy, jsou také jednou z cest, jak například uspořit palivo, zvýšit efektivitu zpracování půdy ale v neposlední řadě také úspora času. V minulosti jsem používala k provádění prací na pozemcích pluh, smyky, brány, kompaktor, vály. Mým cílem je sjednotit co nejvíce operací do jednoho stroje a také přejezdu. Plánuji také využívat více služeb, hlavně při setí a sklizni. Myslím si, že příprava půdy je základem a od toho se pak odvíjí řada dalších věcí, jako třeba vzcházení rostlin, přezimování, atd. Tím, že nakoupím kvalitní kypřič půdy, dokáži orbu, předseťovou přípravu, a podmítku sjednotit do jedné operace.