Rozšíření vybavení stavební firmy - Ing. Dalibor Dudík 

Projekt LEADER 2011 - 8. výzva

Žadatel: Ing. Dalibor Dudík 

Celkové náklady projektu předpokládané: 201 132 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 167 610 Kč

Dotace skutečná: 100 566 Kč

Stručný popis projektu:

Žadatel – Ing. Dalibor Dudík podniká ve stavebnictví v oblasti projektování vodohospodářských staveb a při provádění staveb menšího rozsahu. Jedná se o realizaci rodinných domků, jejich oprav a rekonstrukcí, o realizaci přípojek vody, kanalizace a plynu a o realizaci vodohospodářských staveb. Realizací projektu dojde ke zlepšení vybavení jak v oblasti projekční činnosti, tak i při provádění staveb. V současné době jsou používána již stroje a zařízení na hranici životnosti, případně dochází k nájmu zařízení.