Vybavení firmy pro elektropráce

Projekt LEADER 2011 - 9. výzva

Žadatel: ELEKTRO - FLEXI s.r.o.

Celkové náklady projektu předpokládané: 216 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 108 000 Kč

Dotace skutečná: 108 000 Kč

Stručný popis projektu:

Jedná se o dovybavení  firmy potřebným nářadím a spotřebiči, používané k výkonu nabízených služeb, jedná se o drážkovací frézu, bourací a vrtací
kladiva pro bourací  a montážní práce v oblasti elektroinstalací,vysavač odpadu pro odsávání odpadu a úklidové práce,křížový laser pro vytyčování 
tras kabelů a uložení jednotlivých zařízení,elektrocentrálu pro použití napájení el.spotřebičů v místech bez elektrického napětí,jednoruční pilu pro ořezové práce s použitím v koši plošiny.