II. Etapa - půjčovna sportovních potřeb a sportoviště v objektu penzionu U Veterána ve Slatinicích

Projekt LEADER 2011 - 8. výzva

Žadatel: MUDr. Aleš Sobek

Celkové náklady projektu předpokládané: 789 781 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 789 781 Kč

Dotace skutečná: 473 868 Kč

Stručný popis projektu:

Nově vznikající půjčovna sportovních potřeb a sportoviště potřebuje ke své činnosti také plně fungující zázemí, se kterým bude schopna plně a efektivně využít nabízené kapacity. Tímto projektem bude podporováno dobudování již započatého projektu, Půjčovny sportovních potřeb a sportoviště v Penzionu U Veterána ve Slatinicích jehož celkovým vybavením a využitím vznikne sportovně rekreační centrum pro široké využití rodin, návštěvníků, turistů a občanů.

Jedná se o rozšíření provozu stávající půjčovny sportovních potřeb ve Slatinicích.

V I. etapě, která je již schválena je řešena půjčovna sportovních potřeb ze stávajícího průjezdu, který nebyl využíván. Vzhledem k provozu, který poptávkou k dnešnímu dni již nedostačuje, rádi bychom ve II. etapě rozšířili půjčovnu sportovních potřeb. Jedná se o dobudování zázemí vč. vybavení v místnostech 2.NP, č. 246 – kancelář půjčovny, 247 – koupelna pro personál, 248 – skladový prostor úklidové místnosti v podstřeší a schodiště pro vstup z 1.NP do 2.NP. Dovybaveny budou i zimní zahrada – čekárna a půjčovna. Stojany na kola budou umístěny v hlavní místnosti půjčovny  - budované v rámci I. Etapy – tedy v I.NP.