Sušárna chmele Odrlice - II. etapa 

Projekt LEADER 2011 - 9. výzva

Žadatel: Občanské sdružení Aktiv+

Celkové náklady projektu předpokládané: 467 257 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 447 531 Kč

Dotace skutečná: 439 525 Kč

Stručný popis projektu:

Předkládaný projekt řeší II. etapu statického zajištění objektu sušárny chmele v Odrlicích včetně pořízení nezbytného vybavení pro vytvoření stálé expozice chmelařství a pivovarnictví na Hané. Sušárna chmele v Odrlicích je nemovitá kulturní památka, zapsaná v ÚSKP pod registračním číslem 45405/8-2659. Jedná se o zcela ojediněnou a unikátní stavbu na území České republiky. Sušárna chmele v Odrlicích je totiž jediná sušárna postavena z nepálených cihel.