Výměna oken a vchodových dveří budovy ZO ČZS Smržice

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: ZO českého zahrádkářského svazu Smržice 

Celkové náklady projektu předpokládané: 463 157 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 416 841 Kč

Dotace skutečná: 416 841 Kč

Stručný popis projektu: 

Budova, hospodářské budovy a ovocný sad byly zakoupeny ZO 12.6.1978. V létech 1979 - 1983 byla budova rekonstruována pro potřeby zahrádkářů. Ovšem nebyla vyměněna okna a vchodové dveře. Tyto jsou původní z roku 1893 a proto velice netěsné, i jejich pevnost je již špatná. Proto je nutná jejich výměna.