Nákup výstavních klecí pro králíky, drůbež a holuby

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Základní organizace Českého svazu chovatelů ve Stařechovicích

Celkové náklady projektu předpokládané: 201 802 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 181 621 Kč

Dotace skutečná: 176 157 Kč

Stručný popis projektu: 

V současné době organizuje svaz své aktivity a výstavy v zastaralých výstavních klecích jejichž množství je nedostačující a jsou téměř v dezolátním stavu. Nejpodstatnější ale je, že neodpovídají svými rozměry Řádu ochraně zvířat. Řád ochrany zvířat ve smyslu Evropské dohody o ochraně zvířat stanovuje požadavky na jejich ochranu při veřejných vystoupeních. Hlavním prospěchem realizace projektu bude možnost organizovat ukázky a výstavy ve výstavních klecích odpovídajících Evropské dohodě o ochraně zvířat. Projekt umožní chovatelům širokého okolí i okolních okresů vystavovat svá zvířata. Organizování těchto akcí ovlivňuje ve značné míře mládež všech věkových kategorií a vede ji k utváření jejich vztahu k přírodě.