Rekonstrukce hasičské zbrojnice na klubovnu

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: Zdraví Hanáci

Celkové náklady projektu předpokládané: 491 479 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 442 331 Kč

Dotace skutečná: 439 631 Kč

Stručný popis projektu: 

Budova, která má sloužit ke klubové činnosti, vzdělávání sportovním a volnočasovým aktivitám v současné době nemá žádné sociální zázemí, není odpovídajícím způsobem vybavena a její vnitřní dispozice rovněž nevyhovuje plánovaným účelům a využití. Po vybudování zázemí dle projektu bude možné pro naše sdružení intenzívně  provádět naši činnost. Klubovna poskytne členům sdružení stálé zázemí.  Klubovna bude vybavena cvičícím kobercem. Budeme zde pořádat cvičení a kurzy pro matky pečující o děti a děti školou povinné.Kurzy budou zaměřeny na využití všech dostupných prostředků, které běžná domácnost užívá, bez investic do drahých cvičebních pomůcek. Cílem tohoto záměru je přispět naší snahou k významnému ovlivnění života dětí výchovným působením na rodiče a tak reagovat na dnešní statistiku stále přibývajících obézních dětí, které do budoucna budou maximálně ohrožovat civilizační choroby, jako je obezita, cukrovka, ischemická choroba srdeční, snížená imunita, což je zapříčiněno nezdravým způsobem života a zvláště pak nedostatkem pohybu. Další aktívní činnost bude spočívat ve snaze o zvýšení počítačové gramotnosti a informatiky dle moderních postupů a doby.  Bylo zjištěno, že 50% domácností nevlastní počítač a jen 20% má napojení na internet. Tuto osvětu budeme provádět na základě naší partnerské smlouvy s Firmou LIGHT EVOLUTION s.r.o. Byly již navázány dohody s místní Základní školou a učiteli, také  budeme postupně provádět cvičící kurzy  v duchu starých čínských praktik – cvičení ČHI KUNG, kurzy o léčivých účincích barev, o mandalách a propagaci alternatívních způsobů léčby nemocí na základě čínské a indické medicíny. Budeme propagovat zdravý životní styl a zdravou výživu. Tyto aktivity budeme organizovat s Firmou ENERGY.