Sportujeme pro radost a zdraví

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: Tělovýchovná jednota Senice na Hané 

Celkové náklady projektu předpokládané: 1 925 440 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 480 000 Kč

Dotace skutečná: 462 105 Kč

Stručný popis projektu: 

Stávající objekt se nachází v areálu Tělovýchovné jednoty Senice na Hané, parc. č. st. č. 419. Jedná se o dvoupodlažní objekt ve vlastnictví tělovýchovné jednoty, sloužící jako šatny, technické zázemí, sklady a sociální zařízení. Přízemní část objektu, ve kterém jsou umístněny 2 šatny a sociální zařízení (WC, umývárna) a která navazuje na dvoupodlažní objekt, byla vybudována na počátku let sedmdesátých jako jednoduchá stavba. Vzhledem ke tehdejšímu způsobu provádění stavebních prací a používaným materiálů je současný stav objektu havarijní a z hlediska hygienických norem zcela nevyhovující. Z těchto důvodů byla doporučena variantu demolice objektu a výstavba nové části.