Závlaha fotbalového hřiště SK Náměšť na Hané

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Sportovní klub Náměšť na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 551 526 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 496 373 Kč

Dotace skutečná: 496 373 Kč

Stručný popis projektu: 

Fotbalové hřiště v Náměšti na Hané bylo vybudováno v 50. letech 20.století.Po celou dobu dobře sloužilo nejen fotbalistům,ale i při ostatních akcích,jak je uvedeno již v bodě 2.2., ale také při významných,společensko-kulturních akcích,jako jsou,sjezdy  rodáků,spartakiády a sokolské slety. Travnatá plocha fotbalového hřiště již bohužel neodpovídá svojí kvalitou dnešním trendům a vzhledem k jejímu vytížení ji nelze bez nově vybudované závlahy dále udržovat v požadované kvalitě. Vybudování závlahy hřiště bude ku prospěchu všem občanům z našeho městyse i širokého okolí, ale hlavně mládeži do 15 let a všem ostatním sportovcům, kteří se na ploše pohybují.