Materiálně - technické zabezpečení pro sportovní činnost SDH Pěnčín

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Pěnčín

Celkové náklady projektu předpokládané: 225 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 202 500 Kč

Dotace skutečná: 200 204 Kč

Stručný popis projektu: 

Hlavním cílem projektu je pořízení moderní a výkonné hasičské stříkačky a dalšího nářadí pro sportovní činnost dětí a mládeže členů i nečlenů SDH v obci Pěnčín, která bude dětem, mládeži a mladým lidem poskytovat radost, pomáhat tak lépe rozvíjet jejich psychomotorické schopnosti a dovednosti a nabídnout jim dostatek možností rozvíjet jejich pohybové vlastnosti a znalosti v oblasti požární ochrany. Dalším cílem tohoto projektu je umožnit dětem, mládeži i mladým lidem reprezentovat SDH, obec, okres i kraj na hasičských soutěžích v republice.