Dotace na vybavení výrobny hotových chlazených jídel

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: SB KOMPLET s.r.o.

Celkové náklady projektu předpokládané: 972 957 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 486 478 Kč

Dotace skutečná: 483 898 Kč

Stručný popis projektu: 

Společnost SB KOMPLET s.r.o. vznikla 14.5.2009 a samotnou činnost výroby hotových chlazených jídel zahájila bezprostředně po kolaudaci stavebním úřadem dne 26.1.2010. Hlavní náplní naší činnosti je výroba hotových chlazených jídel zabalených pod ochrannou atmosférou do jednoporcových misek. Díky ochranné atmosféře můžeme deklarovat na našich výrobcích minimální trvanlivost 14 dnů od data výroby – bylo schváleno Zdravotním ústavem v Olomouci. V současné době díky nedostačující varné technologii máme omezenou výrobní kapacitu a stroj (baličku) určený k balení hotových výrobků máme pouze zapůjčený. Zakoupením nových výrobních zařízení zvýšíme produkci a kvalitu výrobků, vytvoříme nové pracovní pozice a podstatně snížíme náklady na výrobu.