Revitalizace kulturního domu v Ratajích

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: obec Těšetice

Celkové náklady projektu předpokládané: 390 600 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 292 950  Kč

Dotace skutečná: 292 950 Kč

Stručný popis projektu: 

Podstata problému včetně stručného popisu výchozího stavu:

Kulturní dům v místní části obce Rataje byl vybudován v roce  1959 a přístavba v roce 1971. Od té doby v něm neproběhla žádná modernizace a větší opravy. Tento objekt je součástí vesnické památkové zóny a je třeba jej udržovat. Stav jednotlivých místností vyžaduje provedení zásadní rekonstrukce. Velmi opotřebené jsou také židle a stoly v kulturním domě, které byly v minulosti postupně nakupovány a je jich několik různých typů s různým stupněm poškození.  V roce 2009 byla provedena rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení  a klubovny v přízemí budovy v rozsahu cca 650 tis. Kč. Záměrem projektu je:

a) provedení rekonstrukce sálu v I. nadzemním podlaží a to pořízení sádrokartonového podhledu stropu  (místo podhledu z modrého plastu), rekonstrukce elektroinstalace včetně osvětlení sálu. Dále výměna stávajících lakovaných sololitových dveřních křídel za jednotný typ – kašírované lamino v přízemí a I. patře.

b) nákup jednotného vybavení -  židlí (200 ks)  a stolů (13 ks) pro klubovnu a sál.