Parkové úpravy veřejného prostranství v obci Slatinice

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: Obec Slatinice

Celkové náklady projektu předpokládané: 590 826 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 443 119  Kč

Dotace skutečná:  443 119 Kč

Stručný popis projektu:

Dlouhodobým, strategickým cílem předkládaného projektu, je praktické zlepšení neupokojivého stavu veřejné zeleně v obci Slatinice a tím i celkové zlepšení životního prostředí obce. Zprostředkovaně pak zkvalitnění životních podmínek místních obyvatel. Nástrojem k naplnění cíle projektu je pak praktická regenerace veřejné zeleně v lokalitě v okolí školního hřiště, multifunkčního centra pro kulturu a sport a místního hřbitova. Projekt je v souladu se Strategií MAS i Fichí a řeší v podstatě parkové úpravy veřejného prostranství v lázeňské obci Slatinice.