Spolkové zařízení obec Ochoz

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: obec Ochoz

Celkové náklady projektu předpokládané: 576 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 432 000 Kč

Dotace skutečná: 432 000 Kč

Stručný popis projektu: 

Tento projekt je pokračováním v opravách "Společenského domu Ochoz" (objekt bývalé školy), který je stále jen omezeně využíván z důvodu neuspokojivého stavu interiéru.  V obci Ochoz není pohostinské zařízení nebo jiný vhodný objekt, kde by se mohli k různým událostem občané scházet, proto obec Ochoz postupně budovu bývalé školy opravuje.

V přízemí Společenského domu chce obec Ochoz vytvořit „spolkové zařízení,“ ve kterém bude umístěno:

- posilovací zařízení,

- stůl na stolní tenis,

- hrací stůl – stolní fotbal a hokej,

- v přízemí budovy také bude i nadále umístěna veřejná knihovna,

- v případě zájmu doplnění zařízení a podpora jiných aktivit.

Bude provedena výměna oken a tepelná izolace stropů, takže dojde ke snížení nákladů na vytápění a spotřebu energie.