Oprava rozhlasu v obci Hvozd a přilehlých částech s možností napojení na IZS

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: Obec Hvozd

Celkové náklady projektu předpokládané: 420 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 495 817 Kč

Dotace skutečná: 273 000 Kč

Stručný popis projektu: 

V současnosti je v každé vesnici samostatná ústředna a rozvody pomocí nevyhovujících kabelů, které jsou prověšeny nad silnicí, hrozí jejich strhnutí a v neposlední řadě též sloupy a rozvody hyzdí upravenou náves. Údržba tohoto tradičního rozhlasu je velmi zdlouhavá a nákladná. Systémy ozvučující venkovní prostranství kladou také dosti vysoké nároky na obsluhu tohoto zařízení, protože hlasatel musí počítat s dozvukem a zpožděním vysílané informace a dochází ke špatné srozumitelnosti. Jelikož v obci v poslední době dochází k nové výstavbě, musí obec řešit nové rozvody místního rozhlasu a především z ekonomického hlediska není vhodné provádět rozšiřování stávajícího vedení, které je vzhledem k stáří a špatnému technickému stavu nutné několikrát do roka opravovat a v neposlední řadě některé odloučené části obce nejsou na rozhlas vůbec napojeny.Obec Hvozd si již v roce 2007 nechala vypracovat akustickou studii a uvažuje o možnosti rekonstrukce místního rozhlasu, a to vybudováním bezdrátového rozhlasu jak v obci, tak i bezdrátové ústředny v jejich místních částech – Vojtěchově, Klužínku a Otročkově.