Dětské hřiště v Bohuslavicích

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: Obec Bohuslavice

Celkové náklady projektu předpokládané: 357 401 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 268 050 Kč

Dotace skutečná: 268 022 Kč

Stručný popis projektu: 

Obec  Bohuslavice čítá 467 obyvatel a na svém území má  základní školu s 82 žáky, která je spádovou školou pro dalších 5 okolních obcí. Obec doposud nemá žádné dětské hřiště jako součást volnočasové vybavenosti, tímto je projekt neobvyklý. Hřiště budou využívat  děti  předškolního a mladšího školního věku jako bezpečné prostředí pro své hry. Využito bude rovněž žáky školní družiny při spádové základní škole. Svým umístěním poblíž hlavní autobusové zastávky bude  hřiště využíváno rodiči s předškolními dětmi při očekávání příjezdu svých  rodinných příslušníků. Vybavení  hřiště lavičkami  poslouží k setkávání a posezení  maminek na mateřské dovolené doprovázející své starší děti, které si právě hrají na hřišti. Potřeba dětského hřiště je dlouhodobě rodiči dětí poptávána, proto projekt  budou využívat především rodiče s dětmi a  děti předškolního věku  a zároveň poslouží ke zlepšení pocitu životní pohody mladých  rodin  a lidí do 30 let.