Myslivecké zařízení "Liščí chata"

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Myslivecké sdružení Náměšť na Hané 

Celkové náklady projektu předpokládané: 138 518 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 124 666 Kč

Dotace skutečná: 124 666 Kč

Stručný popis projektu: 

Stavba „Liščí chaty“ se nachází v lesnaté části k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice na mýtině lesního pozemku p.č. 987/3. Byla vybudována v 50. letech minulého století z původního demontovaného dřevěného objektu. Stavby slouží pro výkon mysliveckého práva a je využívána jako technické a skladové zázemí a zároveň pro spolkovou činnost. Stavba je relativně zachovalá, řádně udržovaná. Hlavním problémem je, že okna a dveře jsou zteřelé a narušené jsou okenních rámů a vstupních dveře, proto je nutno provést výměnu poškozených oken a dveří za nové, tak aby mohla chata plně sloužit svému účelu.  

V okolí chaty se pořádají vrcholné kynologické akce – lesní zkoušky ohařů a malých plemen, všestranné zkoušky loveckých psů. Chata hostila několikrát účastníky Memoriálu Josefa Vojtěcha a Karla Podhajského, který má i mezinárodní účast. Tyto velké akce vždy Myslivecké sdružení Náměšť na Hané pořádá ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Olomouci.

Předpokládaná míra využití je celoroční právě díky výměně oken a dveří. Zároveň bude objekt lépe chráněn před vniknutím vandalů a zlodějů, zlepší se tepelná pohoda uživatelů objektu.