Obnova místního rozhlasu

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: Městys Náměšť na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 377 250 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 282 937 Kč

Dotace skutečná: 282 937 Kč

Stručný popis projektu:

Stávající rozhlasová ústředna včetně přijímacích hlásičů byla instalována v roce 2002, proto je třeba provést výměnu stávajících přijímacích hlásičů včetně baterií, úpravu koncových zesilovačů atd.