Příjem, čístění a skladování obilovin a olejnin 

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Libor Tobiáš

Celkové náklady projektu předpokládané: 453 270 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 189 050 Kč

Dotace skutečná: 189 050 Kč

Stručný popis projektu: 

Technické a technologické vybavení podniku je nedostačující pro zabezpečení nezbytné posklizňové úpravy a skladování pěstovaných speciálních obilovin a olejnin.