Zastřešený sklad řeziva pro vedlejší pilu

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Jiří Nimrichter

Celkové náklady projektu předpokládané: 540 825 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 270 412 Kč

Dotace skutečná: 270 408 Kč

Stručný popis projektu: 

Stávající stav vlastního provozu pily v Senici na Hané je pásová pila na pořez kulatiny pro stavební práce a pro stolaře. Finální produkt jsou desky, fošny, trámy. Součástí provozu je sušárna dřeva určena k sušení stolářského řeziva. Podstatou problému celého provozu je skutečnost, že zatím není vybudován sklad na vysušené řezivo. Z toho důvodu se prozatím sušárna dřeva téměř nepoužívá. Odběratel - stolář nemá možnost výběru řeziva. Realizace projektu tj. Zastřešeného skladu řeziva vyřeší stávající problém s uskladněním vysušeného řeziva, a nabídne tím rozšířené služby svým zákazníkům.