Pořízení technologie pro zpracování mléka

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Jindřich Solovský

Celkové náklady projektu předpokládané: 501 908 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 209 128 Kč

Dotace skutečná: 209 122 Kč

Stručný popis projektu: 

Předkládaný projekt řeší část článku celého řetězce výroby a prodeje mléka. Cílem je předložit konečnému spotřebiteli – zákazníkovi jinou formu mléka. Záměrem  je zaměřit se na zpracování mléka a přes „Prodej ze dvora“,  nabízet jej přímo konečnému spotřebiteli. Cílem projektu je vyplnit dosud chybějící mezeru na trhu v našem regionu a tím je prodej syrového kravského mléka. Mléka, které je neodtučněno a se všemi složkami, které se na pultech obchodu neobjevuje. Mléka, které je pouze ošetřeno proti choroboplodným zárodkům. V návaznosti na SPL je nutno podotknout, že efektivně hospodařící subjekt přispívá k ovlivnění migračních poměrů ve prospěch stabilizace mladých lidí v regionu. Vhledem k současné nepříznivé ekonomické situaci a k pozici začínajícího zemědělce, předkladatele projektové žádosti, je jedním z hlavních cílů projektu zhodnocení produkce využitím tržních příležitostí za pomoci inovací.