Vybavení stavební firmy - Ing. Dalibor Dudík

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: Ing. Dalibor Dudík 

Celkové náklady projektu předpokládané: 279 240 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 139 620 Kč

Dotace skutečná: 138 622 Kč

Stručný popis projektu: 

Žadatel –Ing. Dalibor Dudík podniká ve stavebnictví v oblasti projektování vodohospodářských staveb a při provádění staveb menšího rozsahu. Jedná se o realizaci rodinných domků, jejich oprav a rekonstrukcí, o realizaci přípojek vody, kanalizace a plynu a o realizaci vodohospodářských staveb.Realizací projektu dojde ke zlepšení vybavení jak v oblasti projekční činnosti, tak i při provádění staveb. V současné době jsou používána již stroje a zařízení na hranici životnosti, případně dochází k nájmu zařízení.