Dotace na rozvoj malé firmy v oblasti elektroslužeb

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: ELEKTRO - FLEXI s.r.o.

Celkové náklady projektu předpokládané: 132 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 66 000 Kč

Dotace skutečná: 66 000 Kč

Stručný popis projektu: 

Firma ELEKTRO - FLEXI. s.r.o. nemá v majetku potřebné přístroje, které slouží pro výkon práce v oblasti elektroslužeb. V současné době si firma přístroje zapůjčuje od konkurenčních společností. Pokud by firma disponovala novější technologií zlepší se kvalita služeb a zvýší se pracovní poptávka. Další rozvoj firmy by také pomohl vyniknout na současném trhu služeb.