Oprava a úprava víceúčelové hospodářské budovy se stájí pro kozy a místem pro dojení koz a krav

Projekt LEADER 2010 - 5. výzva

Žadatel: AMALTHEA s.r.o. 

Celkové náklady projektu předpokládané: 306 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 102 000 Kč

Dotace skutečná: 88 169 Kč

Stručný popis projektu: 

Zvířata přichází s pastviny společně, v nahodilém pořadí podle toho, na jak vzdáleném místě pastviny s v době přivolání pásla. Přitom kvůli dispozici stáje je nutné přednostně rozdělit kozy a pokud krávy přijdou současně s kozami nebo před nimi, mají snahu se vrátit na pastvinu a musí být opakovaně přiháněny. Manipulace se zvířaty k jejich roztřídění a umístění do určených prostor je pracovně i časově velmi náročná. U obou skladů je potřebné upravit vstupy pro obsluhu i pro manipulaci – shoz sena a výdej obilovin. V případě nepříznivého počasí lze do stáje v budově umístit pouze kozy, průchody k ustajovacímu místu nejsou uzpůsobeny pro průchod krav.

Na příchodu z pastviny před stájí bude vytvořeno shromaždiště, kde budou umístěna všechna přicházející zvířata. Třídicí zařízení ve shromaždišti umožní jednoduché a organizované roztřídění  zvířat na potřebné skupiny a jejich dočasnou fixaci po dobu dojení. Pro kozy budou vytvořeny boxy pro skupiny  šesti zvířat, které budou následně společně dojeny. V prostoru stáje bude odstraněna původní ulička, využitelná pouze kozami a dojde ke zvětšení stáje o prostor bývalé uličky. Vstup bude řešen tak, aby bylo možné ji využít  víceúčelově, tj. jako stání pro dojení krav i jako úkryt pro oba druhy zvířat v případě nepříznivého počasí.