Děláme to pro děti

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Aktiv +, o.s.

Celkové náklady projektu předpokládané: 247 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 222 300 Kč

Dotace skutečná: 222 289 Kč

Stručný popis projektu: 

Podstatou předkládaného projektu „DĚLÁME TO PRO DĚTI“ je vytvoření kvalitního a chybějícího zázemí pro činnost občanského sdružení a partnera projektu a dalších zájmových spolků a sdružení pro práci s dětmi a mládeží. V obcích Regionu Haná pracuje několik dobrovolných zájmových sdružení (spolků), které nemají právní subjektivitu a přesto se velmi intenzivně a kvalitně „starají“ o děti a mládež.