Obnova sušárny chmele v Odrlicích - I. etapa

Projekt LEADER 2010 - 6. výzva

Žadatel: Aktiv +, o.s.

Celkové náklady projektu předpokládané: 524 824 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 494 840 Kč

Dotace skutečná: 467 093 Kč

Stručný popis projektu: 

Jedním z hlavních zájmových oblastí činnosti občanského sdružení Aktiv+ je záchrana jedinečné památky v regionu, sušárny chmele v Odrlicích, místní části obce Senice na Hané. Občanské sdružení Aktiv+ je neziskovou organizací, které není lhostejný osud kulturního dědictví v našem regionu. Záměrem původního majitele pana Břetislava Staroštíka bylo vždy zachovat sušárnu chemele a vrátit ji do původního stavu.  Občanské sdružení Aktiv+ bude v této snaze pokračovat. Realizací projektu dojde ke statickému zajištění objektu sušárny chmele. Z pohledu NPÚ v Olomouci a statika (projektanta) je realizace této I. etapy celkové obnovy a rekonstrukce sušárny chmele tou nejdůležitější a vzhledem k vysokému stupni havarijního stavu objektu i nezbytná.  Po provedeném statickém zajištění objektu bude možné zahájit přípravu dalších etap komplexního projektu obnovy sušárny chmele v Odrlicích.