Modernizace stávající kotelny na sušení dřeva v Senici na Hané

Projekt LEADER 2009 - 3. výzva

Žadatel: Vojtěch Nimrichter

Celkové náklady projektu předpokládané: 307 020 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 129 000 Kč

Dotace skutečná: 128 999 Kč

Stručný popis projektu:

Výměna stávajícího kotle na tuhá paliva za automatický kotel na biomasu pro účely vyhřívání sušárny dřeva a soc.zařízení.