První expozice barokní sýpky v Ludéřově 

Projekt LEADER 2009 - 3. výzva

Žadatel: OS U nás

Celkové náklady projektu předpokládané: 476 199 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 428  579 Kč

Dotace skutečná: 428 579 Kč

Stručný popis projektu:

Částečné zpřístupnění prostor sýpky , vytvoření první expozice s nezbytnými stavebními úpravami