REKONSTRUKCE ŠATEN NA HŘIŠTI TJ SOKOL TĚŠETICE

Projekt LEADER 2009 - 2. výzva

Žadatel: TJ Sokol Těšetice

Celkové náklady projektu předpokládané: 456 948 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 411 253 Kč

Dotace skutečná: 379 870 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro sportovní vyžití dětí a mládeže do 18 let prostřednictvím mládežnických družstev různých sportů.