Modernizace scény loutkového divadla

Projekt LEADER 2009 - 2. výzva

Žadatel: TJ Sokol Olšany u Prostějova

Celkové náklady projektu předpokládané: 614 820  Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 498 004 Kč

Dotace skutečná: 493 589 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt spočívá v rekonstrukci jeviště sokolovny a úprav hlavního sálu sokolovny pro zajištění provozu loutkového divadla a k pořádání kultruních představení, doplnění souboru loutek a kulis divadla.