REVITALIZACE PROSTORU VSTUPU DO KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY V SENICI NA HANÉ 

Projekt LEADER 2009 - 3. výzva

Žadatel: Římskokatolická farnost Senice na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 549 000 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 494 100 Kč

Dotace skutečná:494  099 Kč

Stručný popis projektu:

Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého a sousoší Kříže a Kalvárie, kompletní renovace původních kovolých - litinových prvků, obnova čelní zídky, revitalizace vstupních ploch, výsadba, chodník.