Ohradní zeď kostela sv. Leonarda v Hněvotíně - provedení izolace proti vzlínající zemní vlhkosti

Projekt LEADER 2009 - 4. výzva

Žadatel: Římskokatolická farnost Hněvotín

Celkové náklady projektu předpokládané: 622 325 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí:  497 860 Kč

Dotace skutečná: 497 860 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt řeší sanaci smíšeného zdiva ohradní zdi kostela, které je zavlhlé a zasolené vlivem vzlínající zemní vlhkosti. Vodorovná izolace zdiva bude provedena chemickou injektážní clonou polyuretanem.