Rekonstrukce střechy a fasády kaple Sv. Trojice v Čelechovicích na Hané

Projekt LEADER 2009 - 3. výzva

Žadatel: Pravoslavná církevní obec v Čelechovicích na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 605 592 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 496 585 Kč

Dotace skutečná: 491 956 Kč

Stručný popis projektu:

68 let stará plechová střecha kaple vyžaduje rekonstrukci včetně nových krovů a okapů. Stávající fasáda je oprýskaná až na cihlu zatékající vodou a musí být renovována. Nutno instalovat hromosvod.