Lípy - obnova veřejného prostranství

Projekt LEADER 2009 - 2. výzva

Žadatel: Obec Slatinice

Celkové náklady projektu předpokládané: 566 488 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 418 915 Kč

Dotace skutečná: 418 915 Kč

Stručný popis projektu:

Obnova veřejného prostranství v místní části obce Slatinice - Lípy, která spočívá v předláždění prostoru, opravě zastávky, výsadbě zeleně a doplnění potřebného mobiliáře.