Oprava schodů odrlické kaple

Projekt LEADER 2009 - 3. výzva

Žadatel: Obec Senice na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 497 733 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 356 000 Kč

Dotace skutečná: 356 000 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt  se soustředí na opravu vstupních schodů do kaple sv. Cyrila a Metoděje, která se nachází v centru obce Senice na Hané části Odrlic. Tyto schody jsou v havarijním stavu.