Dětský koutek s cykloodpočívkou v centru obce

Projekt LEADER 2009 - 2. výzva

Žadatel: Obec Senice na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 1 017 308 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 499 998 Kč

Dotace skutečná: 499 998 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt  se soustředí na obnovu veřejného prostranství za účelem vybudování dětského koutku s cykloodpočívkou na jednom z nejfrekventovanějších míst v obci Senice na Hané.