Dětské hřiště Olbramice

Projekt LEADER 2009 - 2. výzva

Žadatel: Obec Olbramice

Celkové náklady projektu předpokládané: 313 500 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 243 000 Kč

Dotace skutečná: 237 962 Kč

Stručný popis projektu:

Vybudování dětského hřiště na pozemcích obce Olbramice, které jsou v současné době využívány jako víceúčelové hřišt, není ovšem  vybaveno odpovídajícím zařízením, vhodným pro mladší žáky.