Obnova sousoší Piety ve Střížově

Projekt LEADER 2009 - 4. výzva

Žadatel: Obec Drahanovice

Celkové náklady projektu předpokládané: 305 200 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí:  252 000 Kč

Dotace skutečná: 117 499 Kč

Stručný popis projektu:

Celková obnova a restaurování této kulturní památky.