Studie obnovy zámku Náměšť na Hané

Projekt LEADER 2009 - 4. výzva

Žadatel: Městys Náměšť na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 351 050 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí:  265 500 Kč

Dotace skutečná: 262 800 Kč

Stručný popis projektu:

Studie bude řešit obnovu krovů a střešního pláště nízkých křídel zámku včetně studie obnovy kočárovny, která se bude opírat o technický průzkum zpracovaný ing. Pospíšilem.