Rozkvetlé ulice Náměště

Projekt LEADER 2009 - 2. výzva

Žadatel: Městys Náměšť na Hané

Celkové náklady projektu předpokládané: 256 416 Kč

Dotace požadovaná a schválená výběrovou komisí: 230 774 Kč

Dotace skutečná: 193 450 Kč

Stručný popis projektu:

Projekt představuje realizaci zeleně veřejných prostranství v ul. Vodní, Valník a Biskupství. Na nově vzniklých plochách bude provedena výsadba stromů a založení záhonů pro zlepšení estetiky místa.